مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

نوع دیگری از ورق های بگیر است که همانطور که در جدول زیر مشخص است در این نوع محصول نیز مثل همه ورق های سری 400 نیکل بکار نرفته است

AISI DIN C CR NI MN SI
409 1.4512 <0.030 10.50-12.50 _ 1 1