مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

بعلت اینکه این نوع ورق آهن ربا را به خود جذب می کند بنام بگیر معروف شده است و در لباس شویی، لوازم رستوران و در دستگاه های سبزی خردکن مصرف عمده ایی دارد

AISI DIN C CR NI MN SI
430 1.4016 <0.15 16-18 _ 1 1