مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

آهنگ کار سختی زیاد، جایی که استحکام زیاد و شکل‌پذیری زیاد لازم است،

موارد کاربرد: واگن‌ها، بدنه بارکش‌ها، بدنه هواپیماها، اتصالات، قالپاق. 

AISI DIN C CR NI MN SI
301 1.431 <0.15 16-18 6-8 2 0.75