مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

گالوانیزه تولید داخل

گالوانیزه های تولید داخل عبارتند از فولاد مبارکه، کاشان، سمنان، هفت الماس و... و بصورت عرض 100 و 125 سانتیمتر موجود است