مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

موارد کاربرد: قطعات ماشین، مهره، کارد و چنگال، شیرها، قسمت‌های موتورهای جت 

AISI DIN C CR NI MN SI
410 1.4006 <0.15 11.5-13 _ 1 1