مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

ورق مشبک بنام ورق پانچ نیز شناخته می شود و دارای چشمه های گوناگونی است و ممکن است بشکل کم سوراخ و پر سوراخ نیز باشد

ورق مشبک در رده های آهن، استیل، آلومینیوم و گالوانیزه وجود دارد

چشمه مربع

در ضخامت 1 میل با چشمه 8*8 و 10*10 و ... موجود می باشد

چشمه بيضی

در ضخامت 1 میل و چشمه 25*2 ، 25*3 میلیمتر و اندازه های دیگر موجود است، در زیر...

چشمه گشنیزی

چشمه گیشنیزی  بصورت استیل آهن، گالوانیزه، آلومینیوم موجود است

چشمه گرد

این نوع چشمه که پرمصرفترین نوع در ورق مشبک می باشد در ضخامت 0/4 و حداکثر...