مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

این نوع چشمه که پرمصرفترین نوع در ورق مشبک می باشد در ضخامت 0/4 و حداکثر ضخامت ورق 6 میل  در چشمه های مختلفی وجود دارد و در حالت استاندارد چشمه می بایست از ضخامت ورق بیشتر یا برابر باشد