مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

این نوع مفتول از طریق موج دادن ایجاد می شود و در سرند، بتن ریزی، قفس حیوانات و ... کاربرد فراوان دارد و از نوع استیل آن در صنایع غذایی استفاده می گردد

در انواع استیل، گاوانیزه و آهن موجود است