مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

مقاومت به‌ خوردگی بیشتر از 302 و 304، مقاومت خزشی زیاد

AISI DIN C CR NI MN SI
316 1.4401 <0.08 16-18 10-14 2 0.75