مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

اصلاح شده نوع 304 با حداقل کربن، کم کربن بودن ورق خواص شکل پذیری و جوشکاری ورق را بالا می برد.

AISI DIN C CR NI MN SI
304L 1.4306 <0.03 18-20 10-12 2 1