مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

اصلاح شده نوع 316 با کربن خیلی کم، کم کربن بودن ورق خواص شکل پذیری و جوشکاری ورق را بالا می برد.

AISI DIN C CR NI MN SI
316L 1.4435 <0.03 16-18 10-14 2 0.75