مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

گالوانیزه واردتی

گالوانیزه های وارداتی عبارتند از هند، قزاق، روس و... بصورت رول عرض 100 و 125 می باشد