مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

از مش  1400 میکرون شروع می شود که بصورت عرض های 100، 125، 150 موجود است و دو بصورت استیل و آهن و گالوانیزه موجود است