مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

ورق های آهن در آلیاژ های مختلف و مصارف مختلف بصورت روغنی و سیاه (st12، st14، st52، ck45، ck 55،...) می باشد.

DIN Mat.no AISI C CR NI MN SI Mo s
ck 45 1.1191 1045 0.42-0.50 <_0.40 <_0.40 0.50-0.80 <_0.40 <_0.10 0.02-0.04

.......................................................................................................................................................

DIN Mat.no AISI C CR NI MN SI Mo s
ck 55 1.1203 1055 0.52-0.60 <_0.40 <_0.40 0.6-0.9 <_0.40 <_0.10 <_0.035

........................................................................................................................................................

DIN Mat.no AISI C CR NI MN SI Mo s
st 52 1.0570   <_0.20 _ _ <_1.60 <_0.55 _ <_0.035

 .......................................................................................................................................................