مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

در ضخامت 1 میل و چشمه 25*2 ، 25*3 میلیمتر و اندازه های دیگر موجود است، در زیر چشمه بیضی ردیفی و آجرچین را قرار داده شده است