مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

نیکل کم معادل با نوع 302 دارد و در  وسایل آشپزخانه کاربرد دارد

AISI DIN C CR NI MN SI
202 1.3965 <0.15 17-19 4-6 10 1