مرورگر شما پشتیبانی نمی شود.
برای استفاده درست از امکانات سایت، از آخرین نسخه یکی از مرورگرهای پیشنهادی زیر استفاده نمائید:
Mozilla FireFox | Google Chrome | Internet Explorer

تحمل حرارت بین 1000-1050 درجه را دارد

AISI DIN C CR NI MN SI
310 s  1.4845 <0.10 24-26 19-22 2 1.5